Jan Václavík: D?tské hry

 • Název D?tské hry
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jan Václavík
 • Vznik 1979–1980
 • Zánik nerealizováno
 • Typ mozaika
 • Materiál sklo
 • Stav neinstalováno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka sou?ást jednotné výzdoby mate?ských ?kol na sídli?ti Fifejdy II v podob? kruhových mozaik o pr?m?ru 130 cm; zkolaudované dílo nebyl osazeno pro nep?ipravenost stavby a k jeho osazení ji? nikdy nedo?lo; hotová mozaika je dodnes v dr?ení rodiny autora
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.840257, 18.264880
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace bývalé jesle 70 na ul. Lechowiczova (dnes objekt u?íván jako obchod a slu?by)
 • zdroj: archiv rodiny Václavíkovy
  popis: sou?asné foto neosazené mozaiky