Miroslav Rybi?ka: D?v?átko s kv?tiná?em

 • Název D?v?átko s kv?tiná?em
 • Dílo zaniklé
 • Autor Miroslav Rybi?ka
 • Vznik 1958–1961
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav odstran?no, dnes v interiéru radnice Mariánských Hor
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka nejisté, zda ?lo skute?n? o budovu Na Zapadlém 16, kde M? jistou dobu fungovala; komise byla nespokojena s architektonickým za?len?ním plastiky, které se m?lo zm?nit (podle dochované fotografie se zdá, ?e by byla pozd?ji umíst?na v jakési nice); dnes se plastika nachází v kancelá?i starostky m?stského obvodu Mariánské Hory
 • Zdroj ZAO Dílo; KUPKA, Karel. Socha?ská výzdoba m?sta Ostravy od období po první sv?tové válce po sou?asnost. Záv?re?ná práce. Pedagogický institut v Ostrav? 1964
 • Sou?adnice 49.829358, 18.269011
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace MŠ pro sídlišt? Šalamouna (lokalizace nejistá)
 • zdroj: KUPKA, Karel. Socha?ská výzdoba m?sta Ostravy od období po první sv?tové válce po sou?asnost. Záv?re?ná práce. Pedagogický institut v Ostrav? 1964