Erich Mendelsohn: B / Bachner

 • Název B / Bachner
 • Dílo zaniklé
 • Autor Erich Mendelsohn
 • Vznik 1933
 • Zánik 40. léta 20. století
 • Typ designový prvek
 • Materiál kov sklo
 • Stav odstran?no asi roku 1948
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka kovový pouta? s velkým B na st?e?e dopl?oval velký nápis nad výkladními sk?ín?mi p?ízemí
 • Zdroj STRAKO?, Martin. Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce. Vize kosmopolitního architekta. Ostrava 2009
 • Sou?adnice 49.834957, 18.290157
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace uli?ní pr??elí n?kdejšího obchodního domu Bachner, pozd?ji Horník a Prior
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
 • zdroj: soukromá sbírka
  popis: Mendelsohnova skica obchodního domu Bachner z roku 1932