Lumír ?merda, Ev?en Kuba: kinetický reliéf

 • Název kinetický reliéf
 • Dílo zaniklé
 • Autor Lumír ?merda Ev?en Kuba
 • Vznik 1970–1973
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ pouta? reliéf
 • Materiál keramika kov
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka kinetický sv?telný reliéf zasazený do keramického rámce, uplat?ovalo se tedy zejména v noci
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo; sd?lil Lumír ?merda
 • Sou?adnice 49.836512, 18.182177
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace obchodní st?edisko Budoucnost na ul. Sokolovská
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula