Ivo Sýkora: Král Ubu

 • Název Král Ubu
 • Autor Ivo Sýkora
 • Vznik 2008
 • Typ plastika
 • Materiál d?evo
 • Stav n?které ?ásti zv?tralé
 • Umíst?ní Exteriér
 • Sou?adnice 49.845069, 18.349403
 • ?tvr? Michálkovice
 • Lokalizace p?ed ZŠ U K?í?e
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek