Felix Papsdorf: Putti

 • Název Putti
 • Autor Felix Papsdorf
 • Vznik 1927
 • Typ plastika architektonická
 • Materiál um?lý kámen (?)
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka dv? so?ky putti vznikly v rámci rekonstrukce h?bitovní brány nákladem Marie Stonawské-Scholzové (spisovatelka Maria Stona), na jejím? t?ebovickém statku Papsdorf v té dob? ?il a p?sobil; t?la andílk? p?ipomínají so?ky hrdin? z pilí?? t?ebovické zámecké brány (viz heslo); sou?ást kulturní památky (areál kostela)
 • Zdroj PROKOP, Alois ? HADAM?ÍK, Franti?ek. T?ebovský kostel 1738?1938. K dvoustému výro?í postavení kostela. T?ebovice 1938; IVÁNEK, Jakub. Papsdorf, Felix. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum ?. 2, Ostrava 2013
 • Sou?adnice 49.834322, 18.193013
 • ?tvr? T?ebovice
 • Lokalizace na pilí?ích h?bitovní brány
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek