Ji?í Jaromír Drozd: Letící husa, Zpívající ptá?ek, Pták a Sluní?ko

 • Název Letící husa, Zpívající ptá?ek, Pták a Sluní?ko
 • Autor Ji?í Jaromír Drozd
 • Vznik 1961–1962
 • Typ domovní znamení mozaika
 • Materiál sklo
 • Stav domovní znamení zateplena, p?i?em? byly vytvo?eny jejich repliky
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  4 domovní znamení; 3 znamení na ul. Tvorkovských (Letící husa, Sluní?ko a Zpívající ptá?ek) byla p?i zateplení dom? v roce 2021 zakryta a dle jejich podoby byly vytvo?eny repliky z p?vodního typu sklen?ného materiálu (realizoval Martin Kubica); vzhledem k novému umíst?ní st?íšek nad vchody, tedy do míst, kde se domovní znamení nacházela, byly repliky instalovány o patro výše, mezi okna schodišt?; p?i zateplování domu na ul. Emila Filly bylo zakryto a nov? vytvo?eno i ?tvrté domovní znamení (Pták), realizace repliky (neznámým autorem) však nerespektovala ani p?vodní techniku, ani materiál (místo ?ezaného skla typu antik provedeno z litého materiálu, pravd?podobn? barveného epoxidu prysky?ice), místy ani p?vodní tvary jednotlivých prvk?

 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná
 • Sou?adnice 49.829913, 18.258649
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace domy ?. 19, 21, 23 na ul. Tvorkovských a d?m ?. 14 na ul. Emila Filly
 • popis: p?vodní podoba mozaiky Letící husa
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: mozaika Pták (ul. Emila Filly)
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: p?vodní podoba mozaiky Sluní?ko
  datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: p?vodní podoba mozaiky Zpívající ptá?ek
  datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: replika mozaiky Letící husa
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: replika mozaiky Letící husa
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: replika mozaiky Sluní?ko
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: replika mozaiky Sluní?ko
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: replika mozaiky Zpívající ptá?ek
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: replika mozaiky Zpívající ptá?ek
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: t?i zateplené domy s replikami mozaikových domovních znamení
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Pták (replika)
  datum: 2022
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Pták (replika)
  datum: 2022
  foto: Jakub Ivánek