Radim Ulmann, Bed?ich Augustin Tkaczyk, Ji?í Myszak: výtvarné ?ešení podchod?

 • Název výtvarné ?ešení podchod?
 • Dílo zaniklé
 • Autor Radim Ulmann Bed?ich Augustin Tkaczyk Ji?í Myszak
 • Vznik 1968–1970
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál ??? mosaz
 • Stav kompletn? p?estav?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 1967?68 ?e?il Karel Vávra, pozd?ji s arch. Annou Friedlovou, av?ak komise nebyla s návrhy spokojena, a tak roku 1968 vyhlásila sout??, ve které zvít?zil Ulmann; dal?í výtvarné práce pak ale p?evzali Myszak a Tkaczyk; n?které mosazné ?ásti údajn? odcizeny je?t? p?ed kolaudací
 • Zdroj ZAO Dílo; Ponzerová (s. 29)
 • Sou?adnice 49.784750, 18.259636
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace podchody u tramvajových zastávek Poliklinika a Hrab?vka, kostel