Hynek Vá?a (?), Pavel Hanzelka: ?ardiniéry

 • Název ?ardiniéry
 • Autor Hynek Vá?a (?) Pavel Hanzelka
 • Vznik 1970
 • Typ ?ardiniéra
 • Materiál keramika
 • Stav dochováno jako torzo
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  p?vodn? 5 ks váz; v archivních pramenech ur?en p?i kolaudaci (1970) jako autor architekt Hynek Vá?a, avšak p?i schválení realizace (1967) se hovo?í o Hanzelkovi, který m?l pro školu vytvo?it rovn?? sousoší ?en (p?vodn? pro atrium, pozd?ji p?ed školu), je? ale nebylo v modelu dle komise zda?ilé, a tak jej k realizaci neschválila; sousoší stejného nám?tu bylo nakonec realizováno mimo Ostravu – v Haví?ov? p?ed hotelem Merkur – a Hanzelka nabídl pro ZŠ Klegova fontánu se t?emi keramickými objekty – to je však poslední zmínka o akci v pramenech; ?ádná fontána nebyla realizována a na dlouho utichla i zakázka na ?ardiniéry

 • Zdroj ZAO Dílo; Ponzerová
 • Sou?adnice 49.787365, 18.259481
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace atrium ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek