Karel ?íhovský: ?lov?k a kniha

 • Název ?lov?k a kniha
 • Dílo zaniklé
 • Autor Karel ?íhovský
 • Vznik 1982
 • Zánik neov??eno
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál malba
 • Stav ???
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?r asi 1,5 x 1,5 m; p?vodn? ozna?ováno p?íslu?ností k ul. Tomkova, která v?ak v této ?ásti m?sta zru?ena p?i výstavb? dálni?ního nájezdu
 • Zdroj ZAO Dílo; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.841874, 18.266257
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace vstupní hala okrskového st?ediska na ul. Hornopolní