Jan Václavík: opona

 • Název opona
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jan Václavík
 • Vznik 1978
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ textilní prvek
 • Materiál textil
 • Stav sál zrušen a opona uskladn?na
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?ry opony 20 x 4 m; sou?ástí zakázky m?la být dal?í um?lecká díla: pískovcový basreliéf a slavnostní osv?tlovadla ve vstupní hale, výtvarn? ?e?ená rozkládací bo?ní st?na sálu (reliéf), art-protis na ?elní st?n? sálu, kovové znaky ROH a KS? na pulpitu v sále, leptaná skla na respiriích schodi?t?; zda n?která z t?chto d?l byla nakonec realizována, není z pramen? jasné
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.829982, 18.264405
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace slavnostní sál v Dom? energetiky