Drahomír T?ma: Zátiší

 • Název Zátiší
 • Dílo zaniklé
 • Autor Drahomír T?ma
 • Vznik 1963
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál malba
 • Stav odstran?no, prostory kompletn? p?estav?ny
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka sout?? 1963; rozm?ry cca 150 x 600 cm; p?vodn? m?l být spoluautorem Vojt?ch Berka, ale ze zdravotních d?vod? od úkolu odstoupil; dílo ozna?ováno jako vlys ? ?lo o malí?ské ztvárn?ní siln? stylizovaného záti?í s ovocem a ?í?emi
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.828910, 18.264566
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace samoobsluha na rohu ul. 28. ?íjna a Výstavní
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: asi 1963