Z. ?á?ek: plastika a reliéf

 • Název plastika a reliéf
 • Dílo zaniklé
 • Autor Z. ?á?ek
 • Vznik 1966–1970
 • Zánik neov??eno
 • Typ plastika
 • Materiál ???
 • Stav ???
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka lokalizace p?ibli?ná, zatím nezji?t?no, o který objekt ?lo
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.847993, 18.288825
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace D?m host? (vládní vila) Vítkovických ?elezáren (p?esná lokalizace nezjišt?na)