Bohumír Krystyn, Benjamin Hejlek: sklen?né st?ny

 • Název sklen?né st?ny
 • Dílo zaniklé
 • Autor Bohumír Krystyn Benjamin Hejlek
 • Vznik 1963–1965
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál sklo
 • Stav zni?eno
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka celkem 24 velkých a 24 malých sklen?ných díl? (pojednání ploch o velikosti 620 x 290 cm); nacházelo se ve druhém a t?etím pat?e budovy; v?t?ina skel byla rozbita ji? v roce 2006, kdy Národní památkový ústav navrhoval neúsp??n? památkovou ochranu objektu
 • Zdroj ZAO Dílo; NA Dílo
 • Sou?adnice 49.841862, 18.288754
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace budova bývalého ?editelství VOKD, ul. Gregorova
 • zdroj: ZAO Dílo
 • zdroj: ZAO Dílo
 • popis: zbytky dekorativních skel
  datum: 2006
  foto: Martin Strakoš