Milan Zezula: Ve?erní m?sto / Ostrava

 • Název Ve?erní m?sto / Ostrava
 • Dílo zaniklé
 • Autor Milan Zezula
 • Vznik 1961–1964
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál malba
 • Stav odstran?no ?i zakryto
 • Umíst?ní Interiér
 • Zdroj ZAO Dílo; HOLÝ, Petr. Malá výtvarná recenze. ?ervený kv?t 12/1964
 • Sou?adnice 49.835787, 18.293736
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace kavárna polyfunk?ního domu mezi Masarykovým nám. a ul. Zeyerova a Kostelní
 • zdroj: poz?stalost Milana Zezuly v dr?ení Zdenky Kolkové
 • zdroj: poz?stalost Milana Zezuly v dr?ení Zdenky Kolkové
 • zdroj: poz?stalost Milana Zezuly v dr?ení Zdenky Kolkové
 • zdroj: ZAO Dílo