Karel Št?tká?: Mu? a ?ena

 • Název Mu? a ?ena
 • Autor Karel Št?tká?
 • Vznik 1961–1964
 • Typ supraporta
 • Materiál sklo
 • Stav zachována jen úst?ední supraporta, ale zcela zastín?na novými dve?mi
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka p?vodn? t?i sousedící supraporty, z nich? jedna p?edstavovala dvojici nahých mu??, druhá dvojici nahých ?en a t?etí (úst?ední) oble?enou dvojici mu?e a ?eny
 • Zdroj ZAO Dílo; HOLÝ, Petr. Malá výtvarná recenze. ?ervený kv?t 12/1964
 • Sou?adnice 49.835649, 18.293543
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace nad vchodem do restaurace Astoria
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: návrhy všech t?í skel
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: brzy po realizaci
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: brzy po realizaci