Jaroslava Schindlerová: dekorativní m?í?

 • Název dekorativní m?í?
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jaroslava Schindlerová
 • Vznik 1961–1964
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní m?í?
 • Materiál kov
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka velikost 325 x 100 cm; a?koli realizováno, z d?vodu zm?ny stavebního projektu nebylo kde osadit; kde dílo nakonec skon?ilo, není z?ejmé, ale Holého recenze na výtvarnou výzdobu domu o této realizaci nehovo?í
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.835649, 18.293629
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace pro restauraci Centrum ve východním náro?í Masarykova nám.
 • zdroj: ZAO Dílo