Otakar Baran, Edgar Baran: sklen?né supraporty

 • Název sklen?né supraporty
 • Autor Otakar Baran Edgar Baran
 • Vznik 1961–1964
 • Typ supraporta
 • Materiál sklo
 • Stav dobrý, nicmén? z d?vodu prom?ny vstupního prostoru prakticky ji? bez p?sobivosti
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka horní supraporta barevná, dolní leptaná a ru?ovaná (rytá); p?vodn? byla barevná vitrá? nad venkovními dve?mi a ?istá nad vnit?ními (mezi zádve?ím a chodbou), dnes ob? uvnit?
 • Zdroj Dílo; HOLÝ, Petr. Malá výtvarná recenze. ?ervený kv?t 12/1964
 • Sou?adnice 49.835806, 18.293869
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace vstup do kavárny polyfunk?ního domu (dnes Minikino kavárna) z Kostelní ul.
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek