Lumír ?merda: vstupní vrata baru Boccaccio

 • Název vstupní vrata baru Boccaccio
 • Dílo zaniklé
 • Autor Lumír ?merda
 • Vznik 1967–1968
 • Zánik neov??eno
 • Typ dekorativní m?í?
 • Materiál kov leptaný
 • Stav ???
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka dve?e s 12 kovovými leptanými deskami s nám?ty z Boccacciova Dekameronu; kolaudováno s uznáním kvality
 • Zdroj ZAO Dílo; sd?lil Lumír ?merda
 • Sou?adnice 49.832947, 18.289058
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace ul. 28. ?íjna, vstup do baru Boccaccio z chodby