Ji?í Veselý: Slune?ní soustava

 • Název Slune?ní soustava
 • Autor Ji?í Veselý
 • Vznik 2021
 • Typ d?tské h?išt?
 • Materiál d?evo
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  interaktivní d?evo?ezba vytvo?ena v ?íjnu 2021 haví?ovským ?ezbá?em jako sou?ást d?tského h?išt? Raketa, kde zárove? vznikla skluzavka v podob? rakety, a to v návaznosti na n?kdejší atrakci ve tvaru rakety asi ze 60. let

 • Sou?adnice 49.824292, 18.261694
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace DiscGolf park U Rakety
 • datum: 2023
  foto: Ludmila Janoušková
 • datum: 2023
  foto: Ludmila Janoušková
 • datum: 2023
  foto: Ludmila Janoušková
 • datum: 2023
  foto: Ludmila Janoušková