Ond?ej Turo?, Martina Ml?ochová, Jan Bogy Lörincz: St?ípky Šalamouna

 • Název St?ípky Šalamouna
 • Autor Ond?ej Turo? Martina Ml?ochová Jan Bogy Lörincz
 • Vznik 2019
 • Typ pouta?
 • Materiál beton
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka instalace z Landscape festivalu 2019, která z?stala ve ve?ejném prostoru sídli?t? natrvalo; celkem 9 betonových pouta?? se stylizovanými obrázky upomínajícími na minulost, sou?asnost i památky jednoho ostravského sídli?t?
 • Zdroj https://stripkysalamouna.cz/
 • Sou?adnice 49.826472, 18.273442
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace na r?zných místech v sídlišti Šalamouna
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek