Bronis?aw Firla (?): Kostky / d?tské h?išt?

 • Název Kostky / d?tské h?išt?
 • Autor Bronis?aw Firla (?)
 • Vznik p?elom 60./70. let 20. století
 • Typ d?tské h?išt?
 • Materiál beton
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka pravd?podobn? herní prvek vzniklý p?i výstavb? sídli?t?, snad by mohl být autorem arch. Firla, který byl hlavním projektantem a rovn?? spoluautorem nedaleké fontány, která byla také sestavena z betonových kostek (viz heslo)
 • Sou?adnice 49.783299, 18.260342
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace mezi blokem dom? na ul. Františka Hajdy a bývalými jeslemi (dnes pivnice Školka)
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek