V?ra Lišková: Den a noc

  • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
    popis: interiér restaurace s mozaikou na vý?ezu z dobové pohlednice ze 60. let 20. století
    foto: Zden?k Menec