Josef Kolá? (?): dekorativní záv?s

 • Název dekorativní záv?s
 • Dílo zaniklé
 • Autor Josef Kolá? (?)
 • Vznik 1964
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní st?na textilní prvek
 • Materiál textil
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka Kolá? vytvo?il podle pramen? pro restauraci v pavilonu C dekorativní záv?s ? aplikovanou textilní intarzii z vln?ného barevného freska o rozm?rech 4,9 x 18 m (komise vyslovila uznání kvalit? díla), ov?em není z?ejmé, zda jde skute?n? o objekt zachycený na dobových fotografiích, jeliko? jeho délka se zdá být kolem 13 m
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.833684, 18.294481
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace restaurace Pavilon na výstavišti ?erná louka (pavilon C)
 • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
  datum: 60. léta 20. století
  foto: Zden?k Menec
 • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
  popis: restaurace s dekorativní záv?sem na vý?ezu z dobové pohlednice
 • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
  popis: restaurace Pavilon na vý?ezu z v?tší okénkové pohlednice
  datum: 60. léta 20. století
  foto: neznámý