Rudolf Kouba: d?tské h?išt? s pohádkovou tematikou

 • Název d?tské h?išt? s pohádkovou tematikou
 • Dílo zaniklé
 • Autor Rudolf Kouba
 • Vznik 1990
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ d?tské h?išt?
 • Materiál ???
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka komise vzhledem k rozsahu a kvalit? díla doporu?ila zvý?it honorá?
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.778103, 18.258068
 • ?tvr? Dubina
 • Lokalizace sídlišt? Dubina I/2 (p?esná lokalizace neznámá)