Jaroslav Kapec: dekorativní ztvárn?ní pilí?e

 • Název dekorativní ztvárn?ní pilí?e
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jaroslav Kapec
 • Vznik 1986–1987
 • Zánik neov??eno
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál d?evo malba m??
 • Stav m?lo se nacházet ve vstupní hale, kde ?ádný takový objekt není
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?ry 290 x 240 x 70 cm; m?lo obsahovat figurální motivy z provoz? Moravských chemických závod?
 • Zdroj ZAO Dílo; HOLÝ, Petr. Jaroslav Kapec. Hledání universa. Ostrava 1992
 • Sou?adnice 49.834602, 18.232386
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace vstupní hala Moravských chemických závod? (dnes BorsodChem)