Jánuš Kubí?ek, Ji?í Barto?: Býk

 • Název Býk
 • Autor Jánuš Kubí?ek Ji?í Barto?
 • Vznik 1965–1969
 • Typ mozaika
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý, nicmén? p?vodní vstup do budovy zrušen a hala p?em?n?ná v místnost nevyu?ívána
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?ry 173 x 285 cm; realizoval keramik Ji?í Barto?
 • Zdroj MZA Dílo
 • Sou?adnice 49.854679, 18.187072
 • ?tvr? Martinov
 • Lokalizace bývalý zam?stnanecký vstup do Masokombinátu (dnes Pr?myslový areál Martinov)
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Pr?myslového areálu Martinov
  popis: mozaika v dob? p?ed p?esunem zam?stnaneckého vstupu