Ev?en Scholler, Otto Cienciala: Pramen / Kv?tina

 • Název Pramen / Kv?tina
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ev?en Scholler Otto Cienciala
 • Vznik 1976–1978
 • Zánik 21. století
 • Typ plastika pouta?
 • Materiál m??
 • Stav odstran?no 2014 p?i oprav? prodejny
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka u??í sout?? 1975?76; pouta? na st?e?e ve spojení s nápisem ?Odra?; Scholler p?izván dodate?n? jako realizátor plastiky navr?ené Ciencialou
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná
 • Sou?adnice 49.777887, 18.223394
 • ?tvr? Výškovice
 • Lokalizace st?echa bývalého obchodního centra Odra (dnes Hruška)
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek