Printed Map

Mapový průvodce uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy vydalo občanské sdružení Fiducia v roce 2015. Zakoupit lze v Antikvariátu a klubu Fiducia za 30 Kč.

ERRATA a nová zjištění

Vážení uživatelé mapy, v jejím prvním vydání se bohužel objevily nedopatřením některé chyby a rovněž stav poznání uvedených artefaktů se časem posunul a předpokládáme, že se bude posouvat i nadále. Zatímco v elektronické databázi je snadné tyto informace opravit, v tištěné mapě to budete muset učinit sami. Předkládáme tedy zjištěné změny oproti vytištěné verzi. Značíme je příslušnými čísly.

 13  Autorem plastiky Ikaros je František Štorek

 18  správné znění jména autorky mozaiky Odchod je Mira Haberernová

 32  autorem je Ladislav Ľudovít Pollák, datace 1949 - 1950

 84  správná datace je 1931

107 autorem je Jiří Myszak, datace 1975 – 1976

133 autorem je Vladimír Relich

139 autorem je Vladimír Kotek

186 autorem je Karel Říhovský, datace 1989 – 1990

205 autorem je Antonie Laníková Gabánková

222 autory jsou Jan Lichtág a Vlasta Lichtágová

231 autorem je Gustav Kafka, vzniklo asi v 1. polovině 30. let 20. století

234 autorem je Vladislav Gajda, datace 1976

298 správná datace děl je 2009 a 2006 – 2007, v roce 2012 byly pouze instalovány před obchodním centrem

339 autory jsou Václav Švec, Karel Vávra a Karel Gruntorád, datace 1927