Pavel Hanzelka: Motýl

  • Název Motýl
  • Autor Pavel Hanzelka
  • Vznik 1971
  • Typ reliéf
  • Materiál keramika
  • Stav dobrý
  • Umíst?ní Exteriér
  • Zdroj Ponzerová; eviden?ní karta um?lce v KGVU Zlín
  • Sou?adnice 49.814619, 18.342022
  • ?tvr? Radvanice
  • Lokalizace obchodní st?edisko na ul. Karvinská
  • datum: 2014
    foto: Jakub Ivánek