Augustin Handzel: Památník umu?eným a padlým za druhé sv?tové války

 • Name Památník umu?eným a padlým za druhé sv?tové války
 • Author Augustin Handzel
 • Date Of Origin 1950
 • Type památník plastika reliéf
 • Material pískovec
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note slavnostní odhalení 7. 5. 1950; centrální pylon nese sochu ?eny v kápi, bo?ní ?ásti s pam?tními deskami jsou dopln?ny reliéfy trpících v koncentra?ních táborech (nalevo matka s dít?tem, vpravo mu?); pam?tní desky p?ipomínají 67 padlých voják? sov?tské armády a jména místních, kte?í zahynuli p?i leteckých útocích v letech 1944?45
 • Source Památník ob?tí druhé sv?tové války ve Staré B?lé. Ostrava 1950
 • Coordinates 49.764462, 18.234543
 • District Stará B?lá
 • Localization na pahorku po n?kdejší tvrzi uprost?ed rybní?ka na ul. Blanická (na Zám?iskách)
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek