neznámý: Tan?ící dívky

 • Název Tan?ící dívky
 • Autor neznámý
 • Vznik ?
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav spáry mezi bloky neodborn? vyspraveny
 • Umíst?ní Exteriér
 • Sou?adnice 49.764010, 18.238711
 • ?tvr? Stará B?lá
 • Lokalizace u vchodu do ZŠ
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek