Jan Václavík: mozaika

 • Name mozaika
 • Author Jan Václavík
 • Date Of Origin 1982
 • Type dekorativní st?na mozaika
 • Material mramor
 • Status dobrý, jedna ?ást posprejována
 • Placement Exteriér
 • Source ZAO Dílo; ??astná; ?PA?KOVÁ, Eva ? ??ASTNÁ, Marie ? IVÁNEK, Jakub: Univerzita a um?ní. Um?lecká díla ve ve?ejném prostoru V?B-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at V?B-TUO. Ostrava 2017
 • Coordinates 49.837333, 18.157156
 • District Poruba
 • Localization d?m slu?eb v areálu kolejí VŠB-TUO
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: poz?stalost Jana Václavíka v dr?ení dcery Marcely Václavíkové
  popis: autor p?ed mozaikou