Pavel Chráska: ?ena – symbol ?ivota a zdraví

 • Name ?ena – symbol ?ivota a zdraví
 • Author Pavel Chráska
 • Date Of Origin 1983–1985
 • Type plastika
 • Material pískovec ho?ický
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note spolupráce Jana Chrásková; architektonická koncepce Renata Májková; kv?li nep?ipravenosti stavebního místa osazeno teprve 1987; sou?ástí zakázky také keramické ?ardiniéry u podchodu k obchodnímu centru Odra (viz heslo)
 • Source ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Coordinates 49.778332, 18.222024
 • District Výškovice
 • Localization p?ed okrskovým st?ediskem na ul. Lumírova
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek