Lenka Klodová: Náru? / Objetí

  • Název Náru? / Objetí
  • Autor Lenka Klodová
  • Vznik 2006
  • Typ plastika
  • Materiál pískovec maletínský
  • Stav dobrý
  • Umíst?ní Exteriér
  • Poznámka http://www.socharstvi.info/realizace/objeti; https://petrkovice.ostrava.cz/cs/o-petrkovicich/zajimavosti/dalsi-vyznamne-stavby-a-pamatky
  • Zdroj a?koli byla socha vytvo?ena v rámci Mezinárodního kamenného sympozia Landek 2006, vznikala ji? pro konkrétní prostor horní ?ásti pet?kovického nám?stí?ka, který Klodová sama urbanisticky ?e?ila; podobu sochy schválilo zastupitelstvo obvodu; autorka je místní roda?kou
  • Sou?adnice 49.875088, 18.258434
  • ?tvr? Pet?kovice
  • Lokalizace na nám?stí?ku ve st?edu obce
  • datum: 2015
    foto: Jakub Ivánek