Karel Vávra: Památník osvobození / Památník ob?tem první a druhé sv?tové války

 • Name Památník osvobození / Památník ob?tem první a druhé sv?tové války
 • Author Karel Vávra
 • Date Of Origin 1946–1950
 • Type památník plastika
 • Material pískovec ho?ický
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note studie datována ji? 1946, realizace 1949?50, odhaleno v kv?tnu 1951; podstavec sochy ze sv?tlé slezské ?uly a le?t?ného sv?tlého labradoru
 • Source um?leckohistorické pracovi?t? SZM (poz?stalost Karla Vávry); ??astná
 • Coordinates 49.753061, 18.199032
 • District Proskovice
 • Localization k?i?ovatka ul. Staroveská a Sv?tlovská
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1993
  foto: Hana Kunzová