neznámý: alian?ní erb Wilcz? a Emo-Capodilist?

 • Name alian?ní erb Wilcz? a Emo-Capodilist?
 • Vanished
 • Author neznámý
 • Date Of Origin po roce 1858
 • Destruction 21. století
 • Type reliéf
 • Material pískovec
 • Status sneseno p?i oprav? dvora v letech 2014–15
 • Placement Exteriér
 • Note do roku 2014 bylo sekundárn? umíst?no v kovové konstrukci nalevo od brány do dvora; jde o alian?ní erb Jana Nepomuka hrab?te Wilczka a Emmy hrab?nky Emo-Capodilista, kte?í uzav?eli s?atek roku 1858; stejný erb je ve ?títu n?kdej?í budovy klimkovické sýpky (ul. Lidická) a ve vestibulu AMO v P?ívoze (viz heslo), býval rovn?? na dnes ji? zbo?eném statku v Hru?ov?; barevnost erbu je chybná (patrn? pozd?j?í)
 • Source MÜLLER, Karel. Heraldické památky T??ínska. ?eský T??ín 2012; MÜLLER, Karel ? POLÁCH, Radek ? ZEZUL?ÍK, Jaroslav. Kamenné sv?dectví minulosti. Heraldické památky Novoji?ínska. Nový Ji?ín 2008
 • Coordinates 49.791095, 18.193638
 • District Svinov
 • Localization vjezd do bývalého Wilczkova dvora na ul. Polanecká
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek