neznámý: Sv. Jan Nepomucký

 • Name Sv. Jan Nepomucký
 • Author neznámý
 • Date Of Origin konec 18. století (?)
 • Type plastika
 • Material pískovec
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note socha, k ní? se konaly p?ed vznikem duchovní správy v T?ebovicích pobo?nosti, byla snad roku 1909 (soud? dle datace na novodobém ?ulovém podstavci) p?emíst?na na nedaleké nám?stí?ko, pozd?ji se vrátila zhruba na p?vodní místo; kulturní památka
 • Source PROKOP, Alois ? HADAM?ÍK, Franti?ek. T?ebovský kostel 1738?1938. K dvoustému výro?í postavení kostela. T?ebovice 1938
 • Coordinates 49.835473, 18.194901
 • District T?ebovice
 • Localization na rozcestí p?ed n?kdejším vjezdem do areálu dvora na ul. Ostrovského
 • datum: 2011
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek