Borek Bayer: Panna Maria

 • Name Panna Maria
 • Author Borek Bayer
 • Date Of Origin 1991
 • Type plastika
 • Material pískovec
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note socha stojí na podstavci p?vodní sochy Panny Marie, která stávala na nám?stí od roku 1884 do roku 1961, kdy byla odstran?na a snad zni?ena; sv?cení nové sochy se 12. 5. 1991 zú?astnil olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. ThDr. Franti?ek Va?ák; publikace Bayera datuje a? 1993
 • Source Pam?tní kniha farnosti T?ebovice vedená od roku 1968 (ulo?ena na tamní fa?e); Borek Bayer ? malí? a socha?. Praha 2002
 • Coordinates 49.835630, 18.194422
 • District T?ebovice
 • Localization Sládkovi?ovo nám.
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek