Ilja Hartinger: Pr?myslové m?sto / Pr?myslová Ostrava

 • Name Pr?myslové m?sto / Pr?myslová Ostrava
 • Vanished
 • Author Ilja Hartinger
 • Date Of Origin 1983
 • Destruction 21. století
 • Type dekorativní st?na
 • Material sklo
 • Status sneseno a ulo?eno
 • Placement Interiér
 • Note leptané a ru?ované (ryté) sklo; 11 skel o rozm?ru 170 x 75 cm (celá vitrá? 700 x 170 cm, ?áste?né p?ekrývání skel); p?edb??n? kolaudováno ji? v prosinci 1983, osazeno teprve v polovin? roku 1984
 • Source ZAO Dílo; AMO Dílo; Ilja Hartinger. Obrazy ? grafika. Vsetín 1985.
 • Coordinates 49.828923, 18.257227
 • District Mariánské Hory
 • Localization malý p?ednáškový sál Domu techniky
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek