Josef Špa?ek: Plame?áci

 • Name Plame?áci
 • Vanished
 • Author Josef Špa?ek
 • Date Of Origin 1972–1975
 • Destruction neznámo kdy
 • Type plastika
 • Material bronz
 • Status odstran?no p?i p?estavb? atria na šatny a uschováno ve skladu školy, odkud však jeden plame?ák b?hem oprav budovy odcizen
 • Placement Interiér
 • Note 2 plame?áci o vý?ce 125 a 160 cm; komise vyslovila uspokojení s dosa?eným um?leckým výsledkem a doporu?ila dotvo?it kompozici postavou t?etího plame?áka, co? se ji? nerealizovalo; spolupracovali Zden?k Fridrich a Ond?ej ?pa?ek
 • Source ZAO Dílo; ??astná; K?Í?OVÁ, Alena. Socha? Josef ?pa?ek. Praha 2004
 • Coordinates 49.833621, 18.257825
 • District Mariánské Hory
 • Localization ZŠ Gen. Janka
 • zdroj: K?Í?OVÁ, Alena. Socha? Josef Špa?ek. Praha 2004