Martin Sladký: Vzlet / Rozvoj lidského myšlení

 • Název Vzlet / Rozvoj lidského myšlení
 • Autor Martin Sladký
 • Vznik 1973–1974
 • Typ mozaika
 • Materiál sklo
 • Stav dobrý, prost?edí degradováno p?ítomností n?kolika informa?ních tabulí
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka pr?m?r kruhu cca 300 cm; mozaika na strop? kompozi?n? dopln?na uhelným balvanem instalovaným na zemi pod ní (na výtvarn? zpracovaném soklu od arch. Vladimíra Svobody)
 • Zdroj ZAO Dílo; VINTER, Vlastimil. Martin Sladký. Výtvarná kultura 3/1979
 • Sou?adnice 49.833952, 18.162626
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace strop na schodišti kruhové posluchárny VŠB-TUO
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek