Augustin Handzel: Památník volnomyšlenká?e Francisca Ferrera

 • Name Památník volnomyšlenká?e Francisca Ferrera
 • Vanished
 • Author Augustin Handzel
 • Date Of Origin 1936
 • Destruction 40. léta 20. století
 • Type památník plastika
 • Material um?lý kámen
 • Status odstran?no v b?eznu 1939 a uschováno v m?stském muzeu, dnes v depozitá?i Ostravského muzea
 • Placement Exteriér
 • Note polopostava umíst?na v tehdy chátrajícím altánku uprost?ed parku, kde m?l být za první sv?tové války instalován velký d?ev?ný granát, do n?ho? se zatloukaly h?ebíky coby vále?né ob?tiny (jiné informace hovo?í o granátu z kovu, který symbolizoval vále?nou výrobu Vítkovických ?elezáren); polopostava Ferrera slavnostn? odhalena 14. dubna 1936 p?i p?íle?itosti ukon?ení mezinárodního kongresu Unie svobodných myslitel? v Praze; Holý v monografii o Handzelovi datuje 1935, ale smlouva o provedení sochy byla uzav?ena teprve koncem ledna 1936 a socha byla ji? v dubnu instalována
 • Source HOLÝ, Petr. Augustin Handzel. Ostrava 1960; BARCUCHOVÁ, Kate?ina in Neklidné století. Opava 2015
 • Coordinates 49.811765, 18.269436
 • District Vítkovice
 • Localization n?kdejší Masaryk?v park mezi ul. Halasova a Šalounova
 • zdroj: AMO
 • zdroj: AMO
 • zdroj: archiv Zde?ka Wludyky
  popis: pavilon v parku ješt? s granátem na pohlednici snad z doby první sv?tové války