neznámý: plastiky

 • Name plastiky
 • Vanished
 • Author neznámý
 • Date Of Origin 40.–50. léta 20. století (?)
 • Destruction neznámo kdy
 • Type plastika architektonická
 • Material um?lý kámen (?)
 • Status odstran?no
 • Placement Exteriér
 • Note ?kolní budova od stavitelské dvojice Franti?ka Kolá?e a Jana Rubého dostav?na 1929, nicmén? na pohlednicích ze 30. let sochy nejsou p?ítomny
 • Coordinates 49.809164, 18.273716
 • District Vítkovice
 • Localization nad vstupem do St?ední pr?myslové školy na ul. Zengrova
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: vý?ez z pohlednice