neznámý: dekorativní plastika

 • Název dekorativní plastika
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 60. léta 20. století (?)
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál ???
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka v roce 1968 schvalována realizace kovové plastiky Rudolfa Valenty pro Leti?t? II, ale ztoto?n?ní je nejisté (nena?li jsme ani údaj o kolaudaci); tvarov? p?íbuzné sloupovým realizacím Otty Ciencialy z p?elomu 60./70. let 20. století
 • Zdroj dobové fotografie
 • Sou?adnice 49.784326, 18.261765
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace za n?kdejší osv?tovou besedou mezi ul. Dr. Martínka a Františka Hajdy
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: AMO Dílo
  datum: 70. léta 20. století
  foto: neznámý