Václav Uruba: Objevitelé vesmíru / ?lov?k a kosmos

 • Name Objevitelé vesmíru / ?lov?k a kosmos
 • Author Václav Uruba
 • Date Of Origin 1974–1975
 • Type plastika
 • Material beton
 • Status dobrý, p?vodní kompozici s výhledem na rozlehlou t?ídu dr. Martínka ruší budova Špalí?ku z 90. let, ?áste?n? zastín?no stromy a ke?i
 • Placement Exteriér
 • Note výb?rové ?ízení 1974; komise ozna?ila dílo za zda?ilé; obsahov? se do jisté míry vztahuje k sídli?ti Leti?t?, které vzniklo na míst? zru?eného leti?t?; na ji?ní stran? portrét Mikulá?e Koperníka, na severní Jurije Gagarina, po stranách citace z literatury vztahující se k historii poznávání kosmu
 • Source ZAO Dílo; AMO Dílo; ??astná
 • Coordinates 49.784280, 18.262827
 • District Hrab?vka
 • Localization ul. Krestova, u k?i?ovatky s ul. Františka Hajdy
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula