Vladimír Jarcovják: Velká Morava

 • Name Velká Morava
 • Author Vladimír Jarcovják
 • Date Of Origin 1968–1974
 • Type dekorativní st?na
 • Material štukolustro
 • Status poškozeno vlhnutím zdi následkem nevhodného zateplení sv?tlíku
 • Placement Interiér
 • Note rozm?ry 270 x 780 cm; reliéfn? a malí?sky provedená st?na inspirovaná dle autora vykopávkami z velkomoravské doby v okolí Mikulova; realizace schválena ji? roku 1968, ale odlo?ena kv?li odkládání výstavby ?koly; v nových politických podmínkách na dílo nahlí?eno s ned?v?rou ? hrozilo jeho odstran?ní, nakonec pouze sní?en honorá? z d?vodu, ?e dílo nenese ideologické poselství
 • Source ZAO Dílo; dopis autora gymnáziu z 11. 12. 1990
 • Coordinates 49.779892, 18.262084
 • District Hrab?vka
 • Localization vstupní hala gymnázia na ul. Františka Hajdy
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek