Vladislav Gajda: Vertikální motiv

 • Název Vertikální motiv
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1971–1972
 • Typ reliéf
 • Materiál pískovec ho?ický
 • Stav poškozeno, ?ást desek odpadla, ?ástí prolomeny nové otvory
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda, ??astná
 • Sou?adnice 49.787271, 18.265803
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace okrskové st?edisko Klegova
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: celkový pohled na komplex Savarin s dekorativní st?nou
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek