Antonín Ivanský: abstraktní reliéf

 • Name abstraktní reliéf
 • Author Antonín Ivanský
 • Date Of Origin 1968
 • Type dekorativní st?na reliéf
 • Material kov
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note p?vodn? autor v letech 1967 ?e?il dva reliéfy nad vchody nedalekého panelového domu (podobn? jako Uruba pro druhý toto?ný vý?kový d?m v okolí, kde bylo realizováno ? viz heslo), ale nakonec akce zm?n?na v reliéf na okrskové st?edisko; Ivanský dílo realizoval a osadil bez kone?ného schválení komisí, co? vyvolalo spor
 • Source ZAO Dílo; ??astná
 • Coordinates 49.787797, 18.265670
 • District Hrab?vka
 • Localization energetické zázemí okrskového st?ediska Klegova
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek