Drahoslav Beran: plastika ve fontán?

 • Name plastika ve fontán?
 • Author Drahoslav Beran
 • Date Of Origin 1966–1969
 • Type fontána plastika
 • Material ?elezo polychromované
 • Status fontána nefunk?ní a zanedbaná, plastika v pom?rn? dobrém stavu
 • Placement Exteriér
 • Note nejasné ztoto?n?ní s archivním pramenem, který hovo?í o M? ?. 3 na ul. Klegova ? u tamních ?kolek ale ka?na není a navíc plastika ve fontán? u ?kolky na ul. Provaznická vykazuje znaky Beranova díla; patrn? ozna?ení Klegova p?íslu?í celému okrsku, který je té? nazýván Nová Klegova; rovn?? popis realizace, kdy do?lo na popud komise k prom?n? dvojstranného reliéfu (plakety) v reliéfní prostorový objekt, souhlasí s daným dílem
 • Source ZAO Dílo
 • Coordinates 49.790090, 18.258974
 • District Hrab?vka
 • Localization zahrada MŠ Provaznická
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek